Nummer 5/2012

Djur får anställning i vården

OM201205sid12.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Djuren i vården har kommit för att stanna. Så kan man tolka alla nya utbildningar för både djur och förare och den nya forskning som är på gång. Men nu är djuren inte bara gulliga och sociala – nu får de jobba mer strukturerat, inte sällan på remiss från legitimerad personal och med tydliga mål i vården och omsorgen. Trots risk för allergier.

Fördelarna har varit så uppenbara. Djuren når fram till människor på ett alldeles unikt sätt, skapar engagemang och motivation till träning och förändring och förmedlar dessutom lugn och ro, på ett sådant sätt att läkemedel för depressioner och oro inte behöver förskrivas på samma sätt när ett djur är delaktig i vården, är resonemangen.

Men hittills har det varit ett ganska stort glapp mellan det många tycker sig se och värdera i samverkan mellan djur och människa och de resultat som forskningen faktiskt kan visa.

Gunilla Silfverberg, professor i vårdetik på Ersta Sköndal högskola, är en av de forskare som har försökt strukturera upp kunskapen om det man vet och också hitta begrepp för vad man egentligen ska studera när man talar om djur i vården.

Fördelarna med djur i vården är många, menar hon.

– Det är både den fysiska träning det ger att umgås med djur och de psykiska fördelar det innebär, säger hon. Bara att till exempel sitta på en häst är en oerhört mångsidig träning. I skritt blir hästen människans hjälp och förmedlar en bra rytm som stämmer med människans sätt att röra sig. När du sitter på hästryggen tränar du samma muskelgrupper och ligament som när du går. Du tränar både balans och gångförmåga, därtill övar man koncentration och koordinationsförmåga.

Flera större studier är nu på gång när det gäller hundens roll i vården.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/12 sid 12–14