Nummer 5/2012

Dåligt integritetsskydd i vården

OM201205sid24.jpg

Patientens integritetsskydd i hälso- och sjukvården är inte så starkt som många tror. Och det skiljer sig mellan offentlig och privat vård. Det konstaterar juristen Ulrika Sandén i sin avhandling.

– Vårdpersonalens etik ger sannolikt ett starkare skydd än lagstiftningen, säger hon.

Hon menar att de lagar som reglerar bland annat sekretess och tystnadsplikt i hälso- och sjukvården successivt har urholkats sedan de kom i början av 1980-talet. Trots detta talas det allmänt om att patienterna har ett starkt skydd.

Hennes avhandling visar även att patienter inom privat och offentlig vård omfattas av olika sorters skydd efter som verksamheterna lyder under olika lagar.

Sammantaget gäller att det är större risk för att information om patienten lämnas ut till anhöriga, om vården ges i privat regi. Om den är offentlig finns det en större risk att information lämnas ut till andra myndigheter.

Sämst skydd av alla har patienter inom den psykiatriska tvångsvården.


Om artikeln
Av Åsa Bolmstedt
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/12, sid 24