nr 05, årgång 2012

LEDARE

 • Våra prioriterade områden

  Ett av de viktigaste besluten på föreningsstämman var inriktningen för arbetet för åren 2013 och 2014. Tre områden prioriterades; sjuksköterskans profession, etik och värdegrund samt utbildning.

FORSKNING

 • Brister i sjukvårdsrådgivning

  Lex Maria-anmälda samtal till sjukvårdsrådgivningen var ofta korta, fördes ibland med en tredje part och sjuksköterskorna ställde frågor på fel sätt. Det visar sjuksköterskan Annica Ernesäter i sin avhandling vid Uppsala universitet. – Man har infört en ny stor vårdgivare utan att ha undersökt olika patientsäkerhetsfrågor, som hur ett bra samtal ska vara, säger hon.
 • Rökstopp för småbarnsföräldrar

  Passiv rökning drabbar fortfarande en stor mängd barn, trots att andelen rökare i Sverige minskar. Men med en uppsättning nya metoder kan sjuksköterskor inom barnhälsovården påverka föräldrar till små barn att röka mindre och i flera fall sluta helt. Det visar en avhandling från Linköpings universitet av distriktssköterskan och sektionschefen Noomi Carlsson.
 • Psykofarmaka ökar fallrisken hos äldre

  Det skrivs ut väldigt mycket psykofarmaka i det här landet. En konsekvens är att det sker många fallolyckor bland personer över 65 år. – Den mest riskabla tiden är veckan efter att någon börjar ta en ny medicin, då är olycksrisken 5–6 gånger högre än annars. Det berättar folkhälsoforskaren och sjuksköterskan Birgit Modén som nyligen lade fram sin doktorsavhandling ”Epidemiological studies of risk factors for injuries in an adult population”
 • Isbitar lindrar vid cancerbehandling

  Några isbitar och en ishink är allt som behövs för att minska risken för att patienter som får cytostatika under stamcellstransplantation drabbas av mukosit, en smärtsam inflammation i munnens slemhinna. När sjuksköterskan Anncarin Svanberg studerade kylans effekter upptäckte hon att ispatienterna inte bara fick mindre ont, dessutom överlevde fler.
 • I spåren av bröstcancer

  Alla som vill ska få möjlighet till bröstrekonstruktion efter att de opererat bort ett bröst i samband med cancer. Men sjuksköterskan Ulrika Fallbjörks avhandling I spåren av bröstcancer visar att det inte är självklart. Majoriteten av de intervjuade kvinnorna fick själva kämpa sig fram till en rekonstruktion och upplevde stora brister i informationen.

PORTRÄTT

 • ”Dra ned på idealismen”

  Sluta köra i invanda hjulspår, dra ner på idealismen och våga lyfta fram problemen i ljuset. Sjuksköterskan och forskaren Stinne Glasdam räds inte kontroversiella åsikter. Bland annat anser hon att många äldre inom dagens vård och omsorg har färre rättigheter än kriminella på våra fängelser.

REPORTAGE

 • Frasse – vårdhund på remiss

  Frasse är utbildad vårdhund och jobbar på remiss tillsammans med sin förare och matte, sjuksköterskan Zonita Ödling. Just idag träffar han äldre på demensboendet Sidensjögården utanför Örnsköldsvik och deltar i språkträning, fysisk träning och meningsskapande relationer.
 • Djur får anställning i vården

  Djuren i vården har kommit för att stanna. Så kan man tolka alla nya utbildningar för både djur och förare och den nya forskning som är på gång. Men nu är djuren inte bara gulliga och sociala – nu får de jobba mer strukturerat, inte sällan på remiss från legitimerad personal och med tydliga mål i vården och omsorgen. Trots risk för allergier.
 • När sjuksköterskan blir patient

  Vart tog empatin i vården vägen? Det frågar sig sjuksköterskan och författaren Petra Lilja Andersson i sin nya bok ”Vården inifrån”. Där har hon låtit fem kollegor berätta om upplevelsen av att plötsligt byta roll – när de har själva har blivit svårt sjuka och lagts in för vård.
 • Dåligt integritetsskydd i vården

  Patientens integritetsskydd i hälso- och sjukvården är inte så starkt som många tror. Och det skiljer sig mellan offentlig och privat vård. Det konstaterar juristen Ulrika Sandén i sin avhandling.

KRÖNIKA

 • Personcentrerad vård?

  ”Jag frågar: Vad gör att så många sjuksköterskor, år 2012, är kvar i en biomedicinsk yrkesidentitet där kommunikationen med patienten bygger på 'trevligt pladder'?”
 • Kroppen som handelsvara

  ” Sjuksköterskor över hela världen måste i enlighet med sin etiska kod kunna garantera att vården sker i överensstämmelse med individens säkerhet, värdighet och rättigheter. Transplantationskliniker måste kunna garantera att organ som används inte tillkommit genom kommersiell handel eller stöld. Läkare och sjuksköterskor måste kunna informera patienter om etiken i, och de medicinska riskerna med, att köpa organ utomlands.”