nr 05, årgång 2011

LEDARE

 • Samla namn för vård på lika villkor

  Rätt till vård-initiativet som består av 35 organisationer, bland annat Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet, Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Sveriges kristnas råd, kommer att starta en gemensam nationell namninsamling för kravet att utredningen Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet! ska gå ut på remiss. Skriv på namninsamlingen du också och hjälp till att samla in namn.

FORSKNING

 • Viktigt patientmöte vid akut omhändertagande

  Skrikande bromsar, sirener, en skadad person och så räddningstjänst, poliser och ambulanspersonal på en skadeplats. Det är viktigt att både rädda liv och samtidigt skapa trygghet och mening i mötet. Det fungerar bra i den akuta fasen, men när livsfaran är över minskar vårdarnas fokus och patienten hamnar i ett glapp där han kan känna sig ensam och utlämnad, säger forskaren Carina Elmqvist i sin avhandling ”Akut omhändertagande i mötet mellan patienter, närstående och olika professioner på skadeplats och akutmottagning” som hon lade fram vid Linnéuniversitet i Växjö.
 • Demens inget hinder för välbefinnande

  Personal inom vården har ett stort ansvar för att personer med demens ska uppleva välbefinnande. Interaktion och nära relationer är avgörande, visar Iréne Ericssons avhandling. Men det gäller att mötet sker på rätt nivå. Det är inte ovanligt att vårdgivare underskattar de sjukas medvetenhet och kognitiva förmågor. Det kan göra att välbefinnande minskar, snarare än ökar.
 • Många söker vård för sent vid hjärtinfarkter

  Det är bråttom vid hjärtinfarkt. Ändå söker många av dem som drabbas vård för sent. Patienter, anhöriga och allmänhet känner till symtom som smärta i bröst och vänster arm, men vet mindre om andra symtom. Och patienter vill inte tro att det kan vara en hjärtinfarkt, inte ens de som har haft en tidigare. Det framkommer i Catrin Henrikssons doktorsavhandling.
 • Besked om prostatacancer påverkar mer än man tror

  Ställ rätt fråga för att locka män med prostatacancer att tala om sina känslor. ”Hur tänker du om din cancer?” är bättre än ”Hur mår du?”. Thórdís Thorsteinsdóttir är sjuksköterska och aktuell med sin avhandling om hur mäns livskvalitet påverkas av cancerdiagnosen. Den ingår i vad som troligen är världens största kliniska studie om prostatacancer.

PORTRÄTT

 • Årets omvårdnadsledare skapar positiva cirklar

  Att skapa en meningsfull vardag för äldre i ett hemlikt boende, det är ledstjärnan för Monica Berglund i hennes arbete som chef för tre kommunala äldreomsorgsstiftelser i Göteborg. Nu har hon fått pris som Årets omvårdnadsledare.

REPORTAGE

 • Lyhördheten gör eleven villig att berätta

  De flesta elever är intresserade av att berätta om sin livssituation bara personen de möter är tillräckligt lyhörd. Det är en del av slutsatserna i doktoranden Marie Golsäters pågående forskning kring hälsosamtal i Jönköpings län.
 • Jämställdheten påverkar hälsan

  Forskaren Ann Sörlin visar att hälsan påverkas av hur jämställda liv vi lever, på jobbet och i våra familjer. Ju mer jämställt kvinnor och män lever desto mer lika kommer deras hälsomönster att bli.
 • Studenter tryggare med nytt stödprogram

  Sjuksköterskestudenterna känner sig säkrare och tryggare. Dessutom får de praktiskt stöd under kurser som känns svåra och särskilt omfattande och blir dessutom mer intresserade av forskning. Det är resultatet av satsningen på ett amanuensprogram i Göteborg.
 • Forskningspartner bidrar med patientperspektiv

  Spridning av forskningsresultat och nya perspektiv på enkät- och intervjufrågor. Det kan en forskningspartner bidra med. I projektet ”Brukarmedverkan i forskningen” har 55 personer utbildats och i december är det dags för 20 till.

KRÖNIKA