Nummer 5/2010

Våga se de misshandlade kvinnorna

201005_14-15.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

– Nästan var tredje kvinna anger att de är eller har varit utsatta för våld i sina nära relationer. Ofta är de mycket rädda när de vänder sig till vården och vi måste våga se deras problem för att kunna hjälpa dem. Vi måste också förstå att våldet kan visa sig i många sorters hälsoproblem.

Det säger Cecilia Lundmark, sjuksköterska och etisk vägledare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Storgöteborg är ett av de landstingsområden som har en handlingsplan mot våld i nära relationer och därmed följer FNs deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor.

Alla vet att våld i nära relationer existerar och de officiella siffrorna förskräcker. Nästan 30 procent av kvinnorna i flera stora studier anger att de lever i eller har levt i nära relationer där de har utsatts för våld. Särskilt utsatta är bland annat gravida, unga och kvinnor med en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

– När det gäller funktionshindrade kan det handla om att mannen medvetet flyttar på möblerna hemma för att hans synskadade fru ska göra sig illa, att han sätter på en platta på spisen för att hon ska bränna sig eller att han gömmer hennes tabletter, säger Cecilia Lundmark.

Men våldet finns i alla samhällsklasser och i alla åldrar, enligt de undersökningar som är gjorda och enligt de fall som anmäls till polisen. Våldet finns också i enkönade relationer och är ibland även kopplat till sexuella övergrepp.

– Enligt FNs deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor talar man om att våldet i nära relationer kan se ut på olika sätt, säger Cecilia Lundmark. Som våld räknas varje könsrelaterad våldshandling som leder till fysisk, psykisk eller sexuell skada eller hot, tvång och frihetsberövande, både i den privata världen och den offentliga. Eftersom definitionen är bred, måste sjuksköterskor som möter de kvinnor som söker sig till vården inte bara se och våga hantera konsekvenserna av det mest uppenbara våldet, utan också känna till och förstå sambandet mellan mer vanliga hälsoproblem kvinnan berättar om och det faktum att hon utsätts för våld i sin relation.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/10 sid 14–15