Nummer 5/2010

Sjuksköterskor och kvinnokamp

201005_46.jpg

Svensk sjuksköterskeförening har i alla tider varit en organisation som har samlat välutbildade, förvärvsarbetande kvinnor med målet att utveckla och stärka det egna yrket. En överväldigande majoritet av föreningens medlemmar har varit kvinnor. Men kan vi därför kalla föreningen en kvinnoorganisation? Och i vilken utsträckning har Svensk sjuksköterskeförening varit aktiv i kampen för mer allmänna kvinnofrågor?


Om artikeln
Av Anna Götlind
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/10, sid 46