Nummer 5/2010

Sjuksköterskestudenter behöver lära mer om patientperspektivet

201005_40-41.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Det finns sjuksköterskestudenter som har svårt att beskriva och förstå vårdkunskaper. Cecilia Rydlo ville undersöka vad det beror på. I hennes doktorsavhandling berättar studenter hur de införlivar kunskaper om mötet med patienten – utan att överge sin egen personliga övertygelse om vad som är bäst för patienten. – Nu förstår vi hur vi kan stödja studenterna under deras utbildning, säger hon.

Avhandlingen heter ”Fighting for the otherness – Student nurses’ lived experiences of growing in caring” och handlar om hur sjuksköterskestudenter under utbildningen tar till sig kunskaper som handlar om mötet med patienten. Den handlar dessutom om att sjuksköterskeutbildningen behöver hitta nya vägar för att stödja studenterna i inlärningsprocessen.

Cecilia Rydlos avhandling bygger på intervjuer och berättelser om hur studenterna införlivar kunskaper i vårdande. De visar att studenterna har svårt att släppa sin egen övertygelse om vad som är bäst för patienten och har svårt att formas av verksamheten och rutinerna som gäller på en avdelning. Man behandlar patienterna som man själv vill bli behandlad och förstår inte att patienterna kan ha andra önskemål.

Att vara sjuksköterska handlar inte bara om att vara snäll och hålla i handen, menar Cecilia Rydlo. Hon betonar att studenterna måste lära sig att möta patienterna i den situation de befinner sig i. De betyder att de ska utföra de praktiska delarna av arbetet samtidigt som de bekräftar patienterna när det gäller deras tankar, oro, rädsla och smärta.

Där måste lärarna på sjuksköterskeutbildningen gå in och mer aktivt guida studenterna, menar Cecilia Rydlo.


Om artikeln
Av Lillemor Lagerdahl
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/10 sid 40–43