Nummer 5/2010

Omvårdnad och vårdande

201005_39.jpg

Kan den nya användningen av vårdande i omvårdnads- och vårdvetenskaplig litteratur samt ämnesskrivningar uppfattas som en begreppsutveckling till följd av brist på uttryckssätt för viktiga fenomen i hälso- och sjukvården undrar Maria Arman.


Om artikeln
Av Maria Arman
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/10, sid 39