Nummer 5/2010

Nationella riktlinjer ställer stora krav på förebyggande insatser

201005_26-27.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Nu har Socialstyrelsen äntligen presenterat sitt förslag till nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder när det gäller bruk av tobak, alkohol, fysisk inaktivitet och dåliga matvanor. En stor del av arbetet har varit att samla in och prioritera de metoder som är bevisat effektiva. – Det här ställer helt nya krav på förebyggande insatser, säger sjuksköterskan Kerstin Nordstrand, som har varit projektledare för arbetet.

Det talas ofta om att människors hälsa kan förbättras genom förebyggande arbete. De kan slippa att drabbas av sjukdomar som cancer, hjärtsjukdom, diabetes och psykisk ohälsa bara genom att skaffa sig en sundare livsstil.

Samtidigt är det få landsting som har gjort strategiska satsningar när det till exempel gäller stöd till att sluta röka och att ändra kost- och motionsvanor, menar Kerstin Nordstrand. Det har inte heller funnits samlad kunskap om vilka metoder som är effektiva för olika patientgrupper och hur stora problem ohälsosamma levnadsvanor egentligen leder till.

När Socialstyrelsen nu presenterar nationella riktlinjer för hur man bör förebygga ohälsa genom att hjälpa människor till sundare levnadsvanor, har man därför börjat med att skaffa sig en bred kunskap om hur problemet ser ut och vad som redan görs inom hälso- och sjukvården.

– Idag vet vi att 20 procent av alla för tidiga dödsfall och funktionsnedsättningar beror på en ohälsosam livsstil när det gäller rökning, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor, säger Kerstin Nordstrand. Det är också de riskområden som WHO lyfter fram och de områden som Socialstyrelsen nu har valt att ta upp.

– Eftersom det faktiskt handlar om levnadsvanor är ju också något som går att förändra, säger hon. Därför är det så viktigt att hälso- och sjukvården satsar på att få folk att lägga om sin livsstil. Det handlar också om patientsäkerhet. Patienter som röker löper till exempel betydligt större risk än andra att drabbas av komplikationer i samband med operationer.

Förutom den ökade livskvaliteten och en minskad risk för olika sjukdomar, skulle ett mer strukturerat och effektivt förebyggande arbete leda till stora vinster för samhället, menar Socialstyrelsen i sin presentation av riktlinjerna. Ändå erbjuder landstingen få förebyggande insatser, menar Kerstin Nordstrand.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/10 sid 12–13