Nummer 5/2010

Information, handfasta råd och psykologiskt stöd

201005_30-31.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Till Maggie’s Cancer Caring Center kan både patienter och anhöriga komma för att få stöd. Centrerna som finns på flera platser i Skottland och England är varken konkurrenter eller alternativ till den vanliga medicinska vården utan ett komplement.

Det handlar om personer som har drabbats av cancer men deras familjer är också välkomna. I skaran besökare finns även vänner och andra som av olika skäl känner att de vill ha stöd eller information om cancersjukdomar och -behandlingar.

Det första Centrumet bildades av konstnären Maggie Keswick Jencks. Hon drabbades själv av bröstcancer och saknade något i den vård hon fick. Det handlade bland annat om stöd i vardagen, att kunna tala med andra i samma situation, att få stöd och hjälp med råd om ekonomin, relationer och livet i övrigt. Kort sagt att i en vänlig och avkopplande atmosfär komma med alla frågor och behov som sjukdomen och behandlingen väcker.

Det man ger vid Maggie’s Cancer Caring Center är inte ett alternativ, utan ett komplement till vanlig vård. Verksamheten finansieras på brittiskt vis genom välgörenhet och drivs av en stiftelse.

Volontärer har en viktig roll för att stödja och småprata med besökarna, men varje centrum har en fast personalstyrka av högt kvalificerade professionella medarbetare. Det är inte ovanligt att de har en bakgrund som sjuksköterskor, psykologer och socionomer.


Om artikeln
Av Margareta Omsäter
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/10 sid 30–32