Nummer 5/2010

Barnens behov går först

201005_17.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

FNs konvention om barns rättigheter säger att alla barn ska ha rätt att överleva, leva och utvecklas. Det gäller både fysisk och psykisk hälsa och även social utveckling. Skolsköterskan Pia Wall-Ohlsson vet att alla barn inte har den tryggheten. Hon ser som sin viktigaste uppgift att vara den som dessa barn vågar prata med och som lotsar dem till hjälp.

Alla skolsköterskor arbetar på olika sätt beroende på vilken skola de finns på. Självklart måste man följa Socialstyrelsens riktlinjer när gäller hälsokontroller och annat, men det finns så mycket mer man kan göra, säger hon. Som skolsköterska möter man ofta barn och ungdomar som har väldigt stora behov och då finns det hur mycket som helst att göra.

Hon arbetar själv på just det sättet och har under många år valt att vara skolsköterska i en större grundskola i en av Stockholms tyngre förorter, där det finns en större andel ensamstående, arbetslösa, missbrukare och invandrare än på många andra håll. Och där barnen också har en tuffare livssituation än många andra.

– Jag har jobbat här i tio år nu och känner väldigt många, säger Pia Wall-Ohlsson. Jag ser ofta vilka som behöver extra stöd eftersom jag känner syskon och till och med har haft kontakt med föräldrarna när de själva gick här i skolan. Många får barn väldigt tidigt. Jag har också ett bra nätverk runt mig med duktiga personer från fritidsverksamheten, socialtjänsten och polisen och tillsammans försöker vi hålla koll på de barn vi bedömer är i farozonen på något sätt.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/10 sid 17