Nummer 5/2009

Möt din medmänniska

Sid 39-200905.jpg

Mats Holmberg är föreläsare, sjuksköterska inom ambulanssjukvården och fil. mag. i vårdvetenskap. Han skriver om betydelsen att alltid, mitt i den mest kritiska professionella situationen, vara medmänniska i mötet med patienten.