Nummer 5/2009

Fristad för flyktingbarnen

Sid 24-25_200905.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Ofta söker skolbarnen upp henne för en fysisk åkomma. I förbifarten berättar de om det som tynger deras själ. Kersti Björkqvist, skolsköterska på Gårdstensskolan, spelar en livsavgörande roll för de flyktingbarn från hela världen, hon möter varje dag.

Kersti Björkqvist är skolsköterska sedan fem år. Hennes arbete ger henne stora möjligheter att komma flyktingbarn nära och tidigt se eventuella varningssignaler på posttraumatisk stress. Som så ofta inom skolhälsovården är det på grund av en vanlig fysisk åkomma som barnen söker sin skolsköterska. Samtidigt kan hon, i en bisats, få höra om betydligt svårare bekymmer i deras liv. Ett av barnen sökte till exempel för en fläck på benet, men berättade i förbigående att mamma skulle flytta tillbaka till sitt hemland. Utan honom. En flicka bad om en binda – och berättade att hennes mamma var försvunnen.

Kersti Björkqvist menar att jobbet som skolsköterska ger henne goda möjligheter att arbeta med förebyggande hälsovård, inte bara akut sjukvård. Hon kan ge hälsoråd, förmedla ren kunskap, ge stöd i svåra situationer, men också upptäcka tecken på psykisk ohälsa, där dålig sömn och mardrömmar är tydliga varningstecken.

I en efterföljande faktaartikel beskrivs också hur bemötande i asylprocessen påverkar människors psykiska hälsa. Ett gott bemötande förutsätter tillräcklig kunskap om flyktingarnas psykotraumatiska historia enligt en forskningsrapport som Rädda Barnen gjort i samarbete med Karolinska Institutet 2008.


Om artikeln
Av Ragnhild Larsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/09 sid 24–26