Nummer 5/2009

För tidigt födda – videokonferens gav stöd hemma

Sid 34-35_200905.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Att få barn tidigare än beräknat är omtumlande och efter vård på barnintensiven känner sig föräldrarna ofta oroliga. Men med videkonferensteknik kan de hålla kontakt med personalen även när de åkt hem. Birgitta Lindberg har i sin avhandling velat utveckla modellen och även undersöka pappornas och mammornas upplevelse av att få ett för tidigt fött barn.

Tiden på en neonatalavdelning är ofta fylld av oro, hopp och förtvivlan. Stressen och dramatiken är stor och när det är dags att flytta hem känner många föräldrar en stor osäkerhet inför hur de ska hantera sitt barn och tolka olika problem som dyker upp.

Birgitta Lindberg menar att det är viktigt att vårdpersonalen känner till och förstår de speciella upplevelser som föräldrar till för tidigt födda barn kan ha. I sin avhandling ”When the Baby is Premature – Experiences of parenthood and getting support via videoconferencing” har hon undersökt både mammors och pappors tankar i samband med förlossning, tiden på sjukhus och den första tiden hemma.

Det är viktigt att känna till att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelser i en sådan situation, menar hon, och betonar att det dessutom är viktigt att ge föräldrarna ett kvalificerat stöd när de flyttar hem, anpassat till familjen och de olika individerna.

En metod hon har testat i sin avhandling är användandet av videokonferens, där föräldrar kan kontakta avdelningen för råd och hjälp. Föräldrarna upplevde tekniken som en stor trygghet och för vårdpersonalen blev det lättare att bedöma situationen för barnet, när de på en skärm kunde se familjen och inte minst barnet samtidigt som de talade med föräldrarna.


Om artikeln
Av Karin Sjöberg
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/09 sid 34–37