Nummer 5/2009

Examensarbete i forskningsprojekt

Sid 40_200905.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Tio studenter på Röda Korsets Högskola gör sina examensarbeten inom ramen för ett vårdutvecklingsprojekt på Karolinska Universitetssjukhuset. – Jag har lärt mig mycket om hur det är att vara patient och hur viktigt det är med omvårdnadsdiagnoser, säger Lisa Rudenhed, som skriver sin uppsats om vilka faktorer som påverkar återgången i arbete efter allogen stamcellstransplantation.

Målet för vårdutvecklingsprojektet är att testa och utvärdera en individuellt anpassad rehabiliteringsplan för patienter som har fått stamceller från en donator. Det är en behandling som är vanlig vid svåra blodsjukdomar.

– Behandlingen innebär ofta en stor fysisk och psykisk smärta för patienten och kan ge svåra komplikationer både under behandlingen och efteråt, säger forskaren och sjuksköterskan Eva Johansson, som leder arbetet och även examinerar studenterna när de är klara med sina uppsatser.

Eftervården är livslång och särskilt intensiv det första året efter behandlingen. Den modell som nu prövas ger patienten tillgång till en rehabiliteringssjuksköterska och ett team där även sjukgymnast, kurator, läkare och dietist ingår. Teamet samordnar rehabiliteringen efter den enskilda patientens behov.

– Vi har tidigare saknat en vårdkedja från slutenvården till öppenvården och det har hänt att olika professioner kommit med olika råd till patienten, säger Eva Johansson. Tanken är att ett bättre stöd ska kunna minska risken för komplikationer.

I projektet ingår också att jämföra det nya arbetet med journalstudier av hur patienter tidigare har haft det, och det är här studenterna på Röda Korsets sjuksköterskeutbildning kommer in. De gör journalgenomgångar för forskargruppens räkning och tittar bland annat på faktorer som antal kontakter med olika professioner, nutritionsstatus, antal sjukhusbesök och orsaker, om patienten har drabbats av GVH (graft-versus-host sjukdom) och tid till återgång i arbete.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/09 sid 40