Nummer 5/2009

Distansutbildning – då och nu

Sid 42-43_200905.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Distansutbildningarna vid landets högskolor och universitet växer explosionsartat, också inom vårdområdet. I dag går det att läsa såväl grundutbildningen till sjuksköterska som en rad olika specialistutbildningar på distans. Det som har möjliggjort detta är den snabba utvecklingen inom IT-området.

Att bedriva sjuksköterskeutbildning på distans är dock inget nytt. Redan 1953 kunde man i Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor (TfSs) läsa om hur man vid Western Reserve University i USA erbjöd tv-sända kurser i olika ämnen för bortåt hundratusen studenter runt om i landet.

Mest levande och dramatisk framstår kanske televisionen i läkar- och sjuksköterskeutbildningen. En stor grupp studerande kan nu följa minsta detalj i operationens gång. Många universitet har färgtelevision för detta ändamål. (TfSs 1953, s. 485. )

Också i Sverige gjordes vid denna tid försök med att utnyttja den nya tv-tekniken. Den 15 december 1951 bänkade sig en grupp läkare, sjuksköterskor och studerande i Karolinska sjukhusets stora aula för att via direktsänd tv följa två operationer.

I beundran inför denna teknikens landvinning och övertygade om att televisionen kommer att få oanad betydelse för undervisning av sjukvårdspersonal drog sig var och en till sitt efter utsändningens slut – en stor upplevelse rikare. (TfSs 1951, s. 8–9).


Om artikeln
Av Anna Götlind
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/09, sid 42-43