nr 05, årgång 2009

LEDARE

 • Säkerheten äventyras

  Chefsjuksköterskors och sjuksköterskors kunskap om besparingarnas konsekvenser för omvårdnaden behövs i diskussionen. När vi sjuksköterskor i vår yrkesutövning möter missförhållanden som går ut över patienterna har vi en professionell skyldighet att agera. Detta gäller oavsett vad missförhållandena beror på.

FORSKNING

 • Stark och skör – om livet med prostatacancer

  Varje timme får en svensk man diagnosen prostatacancer. Män som får veta att de har prostatacancer känner sig inte orkeslösa av cancern, utan tvärtom ganska friska. Men de får en helt ny syn på livet. De väljer att endast ha kvar värdefulla relationer och uppskattar små händelser i vardagen. Det visar Annikki Jonsson i sin avhandling.
 • Närstående till strokedrabbade kan och vill men behöver bättre stöd

  ”Jag är som en vandrande skugga”, säger en av de intervjuade i sjuksköterskan Catarina Wallengren Gustafssons avhandling. Hon har intervjuat närstående till strokedrabbade patienter om hur de upplever sjukdomen och vården. En av hennes slutsatser är att vårdpersonal måste bli mycket bättre på att möta närståendes frågor och försök till kontakt.
 • Hembesök hos friska seniorer ger bättre hälsa

  Återkommande förebyggande hembesök hos friska äldre ger en bra effekt på deras hälsa. Det konstaterar sjuksköterskan Klas Göran Sahlén i sin avhandling. Han är dock kritisk till en hel del av de modeller för förebyggande hembesök som finns i Sverige i dag.
 • För tidigt födda – videokonferens gav stöd hemma

  Att få barn tidigare än beräknat är omtumlande och efter vård på barnintensiven känner sig föräldrarna ofta oroliga. Men med videkonferensteknik kan de hålla kontakt med personalen även när de åkt hem. Birgitta Lindberg har i sin avhandling velat utveckla modellen och även undersöka pappornas och mammornas upplevelse av att få ett för tidigt fött barn.

PORTRÄTT

 • Det goda livet och den goda döden

  Frågorna om det goda livet och den goda döden har alltid fascinerat Birgit Rasmussen, nyutnämnd professor i omvårdnad i Umeå. Även om en av de första olyckliga nätterna som ung sjuksköterska höll på att ta knäcken på henne, då tre av patienterna dog.

REPORTAGE

 • Omvårdnad och självskadebeteende

  Unga patienter som skadar sig själva är en växande grupp inom vården. Med sitt självdestruktiva beteende provocerar de personalen och bemöts alltför sällan med empati och respekt.
 • Uppsala satsar på DBT

  Uppsala är ett av de landsting som lite mer storskaligt har satsat på att erbjuda DBT-behandling till båda vuxna och ungdomar. Behandlingen ges framför allt till personer med emotionellt instabil personlighetsstörning, en grupp dit många med självskadebeteende hör. – Det är en metod som vi ser fungerar bra, säger Anna Kåver, som är programansvarig för arbetet i Uppsala och dessutom deltar i en större randomiserad studie på KI, med syfte att utvärdera metoden vetenskapligt.
 • Fristad för flyktingbarnen

  Ofta söker skolbarnen upp henne för en fysisk åkomma. I förbifarten berättar de om det som tynger deras själ. Kersti Björkqvist, skolsköterska på Gårdstensskolan, spelar en livsavgörande roll för de flyktingbarn från hela världen, hon möter varje dag.
 • Distansutbildning – då och nu

  Distansutbildningarna vid landets högskolor och universitet växer explosionsartat, också inom vårdområdet. I dag går det att läsa såväl grundutbildningen till sjuksköterska som en rad olika specialistutbildningar på distans. Det som har möjliggjort detta är den snabba utvecklingen inom IT-området.
 • Examensarbete i forskningsprojekt

  Tio studenter på Röda Korsets Högskola gör sina examensarbeten inom ramen för ett vårdutvecklingsprojekt på Karolinska Universitetssjukhuset. – Jag har lärt mig mycket om hur det är att vara patient och hur viktigt det är med omvårdnadsdiagnoser, säger Lisa Rudenhed, som skriver sin uppsats om vilka faktorer som påverkar återgången i arbete efter allogen stamcellstransplantation.

KRÖNIKA

 • Möt din medmänniska

  Mats Holmberg är föreläsare, sjuksköterska inom ambulanssjukvården och fil. mag. i vårdvetenskap. Han skriver om betydelsen att alltid, mitt i den mest kritiska professionella situationen, vara medmänniska i mötet med patienten.