nr 05, årgång 2008

LEDARE

 • Mer fokus på omvårdnad

  Det ställs stora krav på hälso- och sjukvården under de närmaste åren. Samhällets krav på uppföljning och redovisning av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet har ökat. I det arbetet är det nödvändigt att nationella resultat och kvalitetsmått för omvårdnaden finns med. Svensk sjuksköterskeförening ska vara med i det arbetet. Föreningen ska fokusera mer på patienternas säkerhet och på att stärka ledarskapet för omvårdnad.

FORSKNING

 • Smärta hos små barn

  Hur tolkar egentligen sjuksköterskor smärta hos små barn som inte kan berätta vad de känner? Det är huvudfrågan i Janet Mattssons avhandlingsarbete. Säkerhet i bedömningen handlar mycket om sjuksköterskans erfarenheter, konstaterar hon. Sjuksköterskor med kortare tid i yrket lutar sig mer mot information från tekniska hjälpmedel och är osäkrare i sina bedömningar.
 • Sjuksköterskor skeptiska till läkemedel

  Bara hälften av alla läkemedel som skrivs ut används av patienterna. Många anser att medicinerna gör mer skada än nytta. Påverkas de av att läkare, apotekare och sjuksköterskor har olika åsikter om medicinerna? För sjuksköterskor är mer skeptiska till läkemedlens nytta, jämfört med övriga i teamet, visar en avhandling av apotekaren Ann-Charlotte Mårdby.
 • Psykossjuk i ett gränsland av krig och kamp

  Människor som lever med en långvarig psykossjukdom lever med upplevelser av att befinna sig i eller ha befunnit sig i ett krig om sina egna, närståendes och mänsklighetens villkor och existens. Då känner de sig hotade och invaderade av djävulska och mänskliga fiender som ockuperar både deras kropp och omgivningen. – Livet för psykossjuka skulle bli bättre om vården brydde sig om den verklighet de lever i och inte vara så inriktade på deras funktionsnivå och på att dämpa deras symtom med neuroleptika, säger Susanne Syrén som skrivit en licentiatavhandling om psykossjuka.
 • Utbrända får effektiv hjälp i samtalsgrupper

  Reflekterande samtalsgrupper är en billig och effektiv behandlingsmetod för utbrända och utmattade inom hälso- och sjukvården. Det visar sjuksköterskan Ulla Peterson i sin doktorsavhandling vid Karolinska Institutet. – Det tar oftast lång tid för utbrända och utmattade att komma igen. Därför är det viktigt att intervenera tidigt, säger hon.

PORTRÄTT

 • Färgstark forskare sticker ut hakan

  Datorn krånglar. Professorn i omvårdnad Carol Tishelman ringer efter datorhjälp och sitter med luren fastklämd mellan kinden och axeln samtidigt som hon i en pärm letar efter siffror från en av sina doktoranders studier, som hon precis har hänvisat till under intervjun. Mitt i allt kastar hon ett öga genom glasväggen för att se vem som går förbi. Detta är en talande bild. Carol Tishelman klarar som många andra sjuksköterskor av att ha flera bollar i luften.

REPORTAGE

 • Patientsäkerhetsutredningen – utökat ansvar för vårdgivaren

  Ett utökat ansvar för patientsäkerheten, som påminner som arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljöfrågorna. Det är en av utgångspunkterna när Patientsäkerhetsutredningen nu funderar på sitt slutbetänkande.
 • Journalgranskning – effektiv metod att kartlägga avvikelser

  Maria Unbeck och två läkare undersökte journalerna på ortopedkliniken på Danderyds sjukhus för att kartlägga möjliga avvikelser. Resultatet var häpnadsväckande. Nästan var sjätte patient som vårdades på kliniken drabbades av en negativ händelse, men bara en bråkdel av händelserna fanns rapporterade via de officiella rapporteringssystemen. Resultatet blev en väckarklocka som förbättrade det förebyggande arbetet.
 • Svåra händelser kan utveckla människan

  – Människor som gått igenom de mest fasansfulla händelser har en enorm kraft och förmåga att gå vidare och skapa ett rikt liv, säger Arne Rehnsfeldt, docent i vårdvetenskap vid Karolinska Institutet som särskilt intresserat sig för hur vården kan lindra människors lidande. Han är också en av forskarna bakom en ny studie om överlevande från tsunamin.
 • Taktil beröring i intensivvården

  Mitt i intensivvårdens larm upplever patienter som får taktil beröring att tiden stannar. De glömmer oron och smärtan för en stund. De njuter av beröringen och upplever hopp om framtiden, att få komma hem. Men det blev inga signifikanta skillnader i nivåerna av lung- och ro-hormonet oxytocin, mellan massagegruppen och kontrollen. Det resultatet har intensivvårdssjuksköterskan och forskaren Maria Henricson grubblat mycket över. Varför blev det ingen skillnad?
 • Lärosäten samarbetar för bättre specialistsjuksköterskeutbildning

  I ett projekt med medverkan från flera lärosäten arbetar man med att ta fram en modell för att utveckla specialistutbildningen genom tydligare koppling mellan examensarbetet och den verksamhetsförlagda utbildningen.

KRÖNIKA

 • Jag älskar mulliga män

  ”Hets mot folkgrupp är förbjudet i Sverige idag, men det verkar inte gälla alla grupper. Inte när fettpaniken har blivit upphöjd till statsreligion. Att ge sig på människor som anses vara överviktiga är tydligen legitimt, och man gör det i folkhälsans namn. Bullshit! Ärligt sagt gör påhoppen mej allt mer förbannad när det största hotet mot folkhälsan inte är övervikten utan att folk rör sig för lite.”