nr 05, årgång 2007

LEDARE

FORSKNING

 • Leva med hjärtsvikt

  Personer med kronisk hjärtsvikt och svår trötthet behöver nödvändigtvis inte vara mer utsatta för depressioner än andra patientgrupper. Tvärtom kan de ha en enorm kämpavilja. Det visar sjuksköterskan Lena Hägglund i sin avhandling.
 • Tekniken på intensiven är sjuksköterskans förlängde arm

  När maskiner är en viktig del av vården får mänsklig omvårdnad stå tillbaka, varnade tidigare forskning. Men det är inte Ann- Charlott Wikströms egen erfarenhet. Efter tio års forskning drar hon stället slutsatsen att samspelet mellan människa och maskin är mycket mer mångfacetterat.
 • Sjuksköterska lika bra som psykolog

  Bröstcancerpatienter i behov av stödsamtal blir lika hjälpta av att tala med en specialutbildad sjuksköterska som de blir om de pratar med en psykolog. När det gäller att lindra posttraumatisk stress är sjuksköterskorna till och med snäppet bättre än psykologerna, visar Cecilia Arvings doktorsavhandling.

PORTRÄTT

 • Med fokus på tillfrisknandet

  Ett bra samspel mellan sjuksköterska och patient, ett värdigt bemötande och fokus på tillfrisknandet istället för sjukdomen ger ett välfungerande omvårdnadsarbete. Det visar Petra Svedberg i sin doktorsavhandling. Kunskaperna har hon kunnat tillämpa i den psykiatriska vården.

REPORTAGE

 • Kvinnor missgynnas i vården

  Det är ingen nyhet att kvinnor missgynnas i vården. Många studier har visat detta, men när Sveriges kommuner och landsting nu har gjort en kunskapsöversikt och ställt samman fakta från olika studier blir budskapet förfärande.
 • MIG-teamet räddar liv

  Den mobila intensivvårdsgruppen MIG på Karolinska universitetssjukhuset i Solna rycker ut dygnet runt vardag som helgdag till vårdavdelningarna när sjuksköterskorna kallar på hjälp.
 • Genusperspektivet saknas i omvårdnadsforskningen

  Den medicinska forskningen har presenterat uppseendeväckande fakta om hur kvinnor och män behandlas i vården. Kvinnor får vänta längre på hjälp och drabbas av fler biverkningar och felbehandlingar. ”Vi måste våga lyfta in genusperspektivet i omvårdnadsforskningen också”, säger Stina Öresland.
 • Gemensamt förhållningssätt utvecklar egenvården

  Personalen har släppt en del av makten till patienterna på avdelning 22 på Ängelholms sjukhus.
 • Florence Nightingale – en respekterad rebell

  Florence Nightingale var ingen självuppoffrande ängel. Hon var tvärt om något av en rebell, som med stor skicklighet och kunnighet drev folkhälsofrågorna på nationell och internationell nivå, högt respekterad av politiker och experter. Det visar Åsa Mobergs nya bok.

KRÖNIKA