nr 05, årgång 2006

LEDARE

FORSKNING

 • Triage – stor risk för felbedömning

  Sjuksköterskor på akutmottagningar behöver bättre beslutsunderlag när de graderar patienternas medicinska angelägenhetsgrad. Som arbetet är organiserat idag finns stor risk att bedömningen blir subjektiv och felaktig, menar sjuksköterskan Katarina Göransson.
 • Evidensbaserad vård – vetenskaplig kunskap i praktiken

  En av de största utmaningarna just nu är att åstadkomma en evidensbaserad vård i det dagliga vårdarbetet. Här kan du läsa mer om vad begreppet evidensbaserad vård innebär och vilka vägar man kan gå för att åstadkomma en evidensbaserad vård.
 • Normal förlossning ofta på för hög teknologisk nivå

  När Fia Sandin Bojö kom tillbaka till förlossningen efter en tids bortavaro och såg slangar, dropp och övervakning tyckte hon det påminde mera om en intensivvårdsavdelning och började fundera över varför det var så. I sin avhandling konstaterar hon att förlossningsvården ofta är på en onödigt hög teknologisk nivå.
 • Samtal bra metod vid högt blodtryck

  En av tio svenskar har högt blodtryck. Och få av dem vet hur de ska göra för att minska det och vilka sjukdomar det höga blodtrycket kan ge. Distriktssköterskan Eva Drevenhorns nyligen framlagda doktorsavhandling visar att distriktssköterskor och sjuksköterskor som har gått kurs i samtalsmetodik kan underlätta för patienter att ändra livsstil för att sänka blodtrycket och undvika allvarliga sjukdomar.

PORTRÄTT

 • En utmärkt omvårdnadsledare

  Agneta Bogren är den första mottagaren av Svensk utmärkelse Årets omvårdnadsledare. Hon får priset för att hon med goda ledaregenskaper på ett strukturerat sätt har bidragit till att utveckla omvårdnadens innehåll, kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet samt en medveten kompetensutveckling för medarbetarna på avdelningen.

REPORTAGE

 • Enhetlig triagemodell i Region Skåne

  Sjuksköterskor på akutmottagningar behöver bättre beslutsunderlag när de graderar patienternas medicinska angelägenhetsgrad. Som arbetet är organiserat idag finns stor risk att bedömningen blir subjektiv och felaktig, menar sjuksköterskan Katarina Göransson.
 • Koordinatorsjuksköterskan viktig vid cancervård

  Den som drabbas av cancer i matstrupen har en lång och krånglig väg fram till operation och återhämtningen efteråt. Då är det till stor hjälp att kunna luta sig mot en sjuksköterska som samordnar alla kontakter och undersökningar, ger stöd och svarar på oroliga frågor. Det visar sjuksköterskan Pernilla Viklund i sin doktorsavhandling.
 • Kunskap och inspiration

  Under två dagar i månadsskiftet september oktober samlades över 800 sjuksköterskor till två intensiva Lust & Kunskaps-dagar på Conventum i Örebro. Årets tema var ”Omvårdnad för patientens säkerhet och delaktighet”. De två dagarna var fyllda av närmare trettio sessioner kring olika ämnen som evidensbaserad vård, kvalitetsregister, smittskydd, komplementär vård, motiverande samtal och etik i sjuksköterskeutbildningen.
 • Webben är framtiden för vården

  Snart kommer personer med bensår att kunna få virtuell hjälp med sina sår. Det som behövs är en dator och en webbkamera. Med ett nytt webbaserat informationsprogram kan i framtiden fler sjuka hjälpas och vårdpersonal avlastas. It-pionjären och sjuksköterskan Ann-Marie Jönsson ser oanade möjligheter.

KRÖNIKA

 • Att vara levande

  Carl-Magnus Stolt, läkare och professor i humanistisk medicin, Karolinska Institutet och författare till den nyutkomna boken ”Att vara levande”, Natur och Kultur förlag.