Nummer 4/2018

Våga prata om döden!

Allt liv slutar med döden. Ändå är döden sällan ett samtalsämne och det gör att många i dag är illa förberedda inför mötet med döendet, döden och sorgen. Forskningsprogrammet DöBra vill ändra på det. Professor Carol Tishelman, som leder forskningsprogrammet berättar om det på Sjuksköterskedagarna i november.

Det nationella forskningsprogrammet Döbra är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Syftet är att lyfta de här frågorna för att göra det möjligt att förbereda mötet med livets slutskede.

– Genom programmet undersöker vi bland annat hur kultur, miljö och samtal kan förbättra för den döende och de närstående oavsett var man vårdas i livets slutskede.

DöBra bygger på partnerskap mellan olika intressenter. Forskarna samarbetar med individer – friska som sjuka, närstående och vårdpersonal – men också med föreningar och andra samhällsgrupper och instanser i syfte att utbyta idéer, erfarenheter och expertis.

I programmet ingår tvärvetenskapliga samarbeten med nationella och internationella forskare inom områden som vårdvetenskap, samhällsvetenskap och exempelvis design och koreografi.

Om artikeln
Av Charlotte Cronquist
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/18 sid 31