Nummer 4/2018

Tid tillsammans ger hopp om återhämtning

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Att bli sedd som en människa bland andra människor. Det är så patienter inom psykiatrisk heldygnsvård kan känna efter att ha deltagit i omvårdnadsinterventionen Tid tillsammans. Gemensamma aktiviteter tillsammans med personalen en timme om dagen kan ge dem hopp om att återhämta sig från sin sjukdom, visar Jenny Molin.

Tid tillsammans innebär att personalen under en timme om dagen inbjuder till och fokuserar på gemensamma aktiviteter med patienterna, detta utan att de samtidigt har andra arbetsuppgifter. Valet av aktiviteter utgår från patienternas önskemål och det kan handla om att promenera tillsammans, spela kort, lägga pussel, måla eller spela pingis.

– Avdelningen ska vara stängd för annan verksamhet och för besök. Under denna tid ägnar sig en eller två ur personalen åt att sköta administrativa uppgifter och annat som kan dyka upp, berättar Jenny Molin.

– Jag såg att det hände något speciellt med atmosfären på avdelningen under den här tiden, fortsätter hon. Det var tyst, lugnt och koncentrerat. Det var en lugn och fokuserad stämning när de satt och målade och det var stojigt runt pingisbordet.

Patienterna beskrev Tid tillsammans som positivt. De upplevde att de blev sedda som människor bland andra människor och det bidrog till att ge hopp om återhämtning.

Om artikeln
Av Margareta Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/18 sid 10–13