Nummer 4/2018

Strategier för patienter med svåra smärtor

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Patienter som ska få strålbehandling vid öron-, näsa- eller halscancer drabbas inte bara av en svår fysisk smärta. De upplever också psykisk, social och existentiell smärta och det är viktigt att vi som arbetar inom vården är medvetna om det, menar Anne Söderlund Schaller i sin avhandling.

Anne Söderlund Schaller började arbeta som sjuksköterska på en smärtenhet för snart femton år sedan. Dit kommer patienter med olika cancerdiagnoser i samband med strålbehandling. Många av dem har mycket ont och strålbehandlingen är också smärtsam. Men vad kan göras för att förebygga och lindra smärtan? Vad kan patienterna själva göra? Hur är det att vara närstående till en person som strålbehandlas? Vad kan sjukvården göra för att bidra till mindre smärta och lidande? Det var några av de frågor hon hade med sig i sitt forskningsarbete.

Ett tidigare projekt hade visat att patienterna behövde ökad kunskap, så att de verkligen tar de läkemedel som kan lindra deras smärta och allra helst att förebygga den. Detta projekt visade också att patienternas smärta är mångfacetterad.

– Jag hade en tanke om att det inte bara handlade om fysisk smärta, patienterna kanske också har existentiell, psykisk och social smärta som påverkar hens situation. Och då hjälper det inte alltid med morfin.

Därför började hon sitt avhandlingsarbete med intervjuer med patienter och deras närstående för att få veta mer om deras tankar och funderingar kring smärta. Hur blev de påverkade av cancerbeskedet? Hur är situationen för de närstående? Hur kan de stödja patienten och påverka hur de smärtbehandlar sig?

– Ibland hände det att en patient sa att hen inte kände någon smärta, medan hens anhöriga upplevde att hen hade mycket smärta.

Anne Söderlund Schaller säger att ett av hennes viktigaste resultat är just att patienter känner olika slags smärta och att det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om det.

Om artikeln
Av Charlotte Cronquist
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/18 sid 20–21