Nummer 4/2018

Sjuksköterskan stöd vid smärta

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Vad är smärta och hur kan sjuksköterskor bidra till att den lindras? Det är en stor och komplex fråga, menar flera omvårdnadsforskare. Men sjuksköterskor har en viktig roll både inom forskningen och när det gäller att lyssna och skapa tillit till det stöd som finns för drabbade patienter.

Just nu läggs det fram flera doktorsavhandlingar inom ämnet omvårdnad som handlar om just smärta. De handlar bland annat om akut smärta i samband med tuff cancerbehandling och hur man kan mäta smärta hos den som är för liten för att själv kunna berätta om det som gör ont.

Ett annat stort och viktigt spår inom forskningen och sjuksköterskors kliniska vardag är att mäta och bidra till att lindra långvarig smärta. En inte helt enkel uppgift eftersom smärta är ett komplicerat tillstånd med många orsaker, som visar sig på många olika sätt och som kan ha många olika vägar till lindring.

– Smärta är oerhört komplext och så oändligt mycket mer än den vanliga definitionen att det är en subjektiv upplevelse förenad med vävnadsskada, säger Kent Stening som är sjuksköterska och omvårdnadsforskare vid Linnéuniversitetet, med smärta som forskningsområde.

– Dessutom ställer smärtan i sig till med så mycket mer än att göra ont. Den kan skapa ångest, oro, obehag, sömnproblem och problem på många andra områden i livet.

Idag handlar både forskningen och den kliniska rehabiliteringen av långvarig smärta mer och mer om ett systemtänkande där den lidande människan finns i centrum och där man vet att fysiska, psykiska och sociala dimensioner påverkar smärtan, menar Kent Stening.

I artikeln berättar också omvårdnadsforskaren Andrea Hållstam om rehabilitering i multimodala team.

Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/18 sid 14–15