Nummer 4/2018

Självinläggning kan reformera psykiatrin

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Med krisinterventionen Självvald inläggning kan patienter som har kontakt med psykiatrin själva avgöra när de är i behov av tre dagars vistelse på avdelning. Det stärker patientens autonomi och självständighet. Och ger ett ökat ansvar till specialistsjuksköterskan som blir kunskapsbärare och förebild.

Självvald inläggning besår av flera grundstenar där patienten själv styr över vårdsituationen: Bestäm när du vill lägga in dig. Sköt själv dina mediciner på avdelningen. Kom och gå som du vill, delta gärna i aktiviteter. Ta hjälp av personalen när du mår dåligt istället för att skada dig själv.

Specialistsjuksköterskan Joachim Eckerström har varit projektledare för interventionen som nu testas inom Norra Stockholms psykiatri och han menar att den på ett positivt sätt vänder upp och ner på den traditionellt hierarkiska ordningen inom psykiatrin, med läkaren överst och patienten underst. Tanken är att patienten med stöd av detta arbetssätt ska kunna ta ett annat ansvar för sina inläggningar och även lära sig att hantera sina symtom med stöd av personalen.

Modellen kommer från Nederländerna och andra landsting i Sverige har nu följt efter. I Stockholm deltar två avdelningar på S:t Görans sjukhus samt klinikens öppenvårdsmottagningar. Verksamheten riktar sig främst till patienter med emotionell instabilitet, som tidigare kallades borderline.

Joachim Eckerström har varit med och samlat in data under hand och kommer att följa verksamheten som doktorand från och med denna höst. Hans hypotes är att Självvald inläggning ska ge patienterna bättre möjligheter till krishantering, att de ska få kontroll över sina tankar och stöd att klara ångesten antingen på egen hand eller med hjälp av personalen.

Arbetet är ett samarbete mellan Norra Stockholms psykiatri, Röda Korsets högskola och Centrum för psykiatriforskning.

Om artikeln
Av Helena Östlund
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/18 sid 36–37