Nummer 4/2016

Kamratfonden – en hjälpande hand

201604sid47.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

I hundra år har Kamratfonden hjälpt sjuksköterskor som på grund av sjukdom eller andra skäl behöver ekonomisk hjälp. När Agda Meyerson tog initiativ till Kamratfonden 1916 var det sociala skyddsnätet sämre men fortfarande gör hjälpen från Kamratfonden nytta.

Agda Meyerson är en av pionjärerna i Svensk sjuksköterskeförening. När föreningen bildades 1910 var hon vice ordförande i den första styrelsen som representant för Röda korset. Hon var full av uppslag för den nya organisationen och inte minst var hon drivande när det gällde att bygga upp den sociala verksamheten. Det fanns stora sociala behov inom sjuksköterskekåren och framför allt var det många pensionerade sjuksköterskor som hade det svårt.

Kamratfonden har fortfarande samma uppgifter som när den bildades, ”att i mån av tillgångar stödja på grund av sjukdom eller annan orsak behövande medlemmar av den svenska sjuksköterskekåren”.

De medel som betalas ut är avkastningen från fonden. Under 2015 betalades det vid fyra tillfällen ut sammanlagt 272 500 kr till 79 personer. Totala antalet ansökningar var 248.

De belopp som betalas ut ligger på mellan 1 000 och upp till 7 000 kronor. Någon gång har det även blivit det dubbla. I dag är vanligaste motiven i ansökningarna är önskemål om bidrag till glasögon och tandvård.


Om artikeln
Av Rolf Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/16 sid 47