Nummer 4/2014

Virtuella patienter bra bedömningsverktyg

201404sid34.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Virtuella patientfall används endast på tre sjuksköterskeutbildningar på grund- och specialistnivå i Sverige. En ny avhandling visar att metoden har många fördelar. – Den största finessen är att jag som lärare kan följa och utvärdera studentens tankeprocess eftersom programmet är interaktivt, säger Elenita Forsberg, doktor i medicinsk vetenskap som skrivit avhandlingen. Hon har utvecklat ett bedömningsverktyg för att kunna använda virtuella patientfall i examinationssammanhang.

Användandet av virtuella patienter är överlag ovanligt i andra länders sjuksköterskeutbildningar och vid examinationer, menar hon. Själv kände hon dock behovet av att kunna följa studenternas tankeprocesser i samband med att hon undervisade på en distansutbildning till specialistsjuksköterska inom barnsjukvård.

I den första delstudien fick 64 studenter på utbildningen lösa fyra patientfall vardera och reaktionerna från studenterna var positiva. Nästa steg blev att utveckla en bedömningsmall som fungerade vid examination. Där införde hon bland annat minuspoäng om studenten allvarligare fel som kunde skada patienten eller förlänga lidandet. Oviktiga anamnesfrågor och för många laboratorietester kunde också ge avdrag.

De virtuella patientbedömningarna kan aldrig ersätta mötet med patienterna, betonar forskaren, men de är ett bra komplement vid skriftlig examination. Dessutom har de visat sig fungera bra även i undervisningen, vid introduktion av ny personal i vården och som vidareutbildning för anställd personal.


Om artikeln
Av Kerstin Hansson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/2014, sid 34–37