Nummer 4/2014

Tips till dig som är handledare

201404sid42.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Bättre mottagande och mer tid till eftertanke och reflektion. Det är några tips som sju före detta sjuksköterskestudenter riktar till handledare för att verksamhetsförlagd utbildning ska bli så lärorik som möjligt.

Det här är några av tipsen som gäller välkomnandet och lärandet. Studenterna tar också upp vad som är viktigt när det gäller attityder, och kommunikation.

Välkomnandet

• Hör av dig i god tid innan praktiken startar och ge lite information om praktikplatsen, hur man hittar dit och när det passar att komma.

• Första dagen på praktiken måste få vara trygg. Visa studenten runt och se till att praktiska saker blir ordnade så fort som möjligt, som schema, nycklar, eget skåp, inlogg till journalsystem, omklädningsrum och så vidare. Ge studenten utrymme att bli presenterad och få presentera sig.

Lärandet – att få igång självständigheten! • Struktur och överblick är viktigt. Hur lägger ni upp dagen? Gå igenom patienterna lite kort innan studenten träffar dem och följ sedan upp vad studenten fått möta. Det ger överblick och struktur i arbetet.

• Ge plats åt studenten och inse att det tar längre tid i början. Var lyhörd för om studenten vill prata om genomförandet av ett moment innan, under eller efter till exempel en omläggning.

• Börja lärandet på en rimlig nivå och ha en kontinuerlig dialog kring när studenten är redo att avancera i arbetet.

• Du behöver inte ha svar på alla frågor. Ni kan leta information tillsammans, studenten att självständigt söka sina källor som ni diskuterar.

• Låt studenten träna på exempelvis tre saker ordentlig och smälta intrycken, istället för att stressa igenom för många moment som blir ogreppbara.

• Se studentens kunskap som en tillgång. Praktiken är ett utmärkt tillfälle att lyfta in den teoretiska kunskapen i verkliga situationer.


Om artikeln
Av Helena Östlund
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/2014, sid 42–43