Nummer 4/2014

Team-triage bra modell på akuten

201404sid10.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Fick du vänta länge? Det är standardfrågan till någon som besökt en akutmottagning. Där råder traditionellt en kultur av väntan. Men det går att organisera arbetet på ett sätt som minskar väntetiderna och förbättrar patientsäkerheten. Ett team med specialistläkare och sjuksköterska som möter patienterna i ett första steg är en framgångsrik arbetsmodell, visar Lena Burström i en ny doktorsavhandling.

En av avhandlingens fyra delstudier handlar om vilken triage-modell som fungerar bäst i akutsituationen, det vill säga hur man bäst och på effektivast och snabbast sätt tar hand om patienterna i ett första skede.

Studien bygger på data som är insamlade från akutmottagningarna på S: t Görans sjukhus och Södersjukhuset i Stockholm och på Centrallasarettet i Västerås år 2008. De använde olika modeller för triage.

En jämförelse visade att modellen där en specialistläkare med team tog emot patienten för en första bedömning var mest patientsäker och gick dessutom snabbast. Modellen när en sjuksköterska och i nästa steg en juniorläkare, respektive akutläkare tog emot patienten var inte lika bra.

Hon analyserade också vad som hände när Västerås införde detta arbetssätt. Resultatet visade förbättringar när det gäller alla variabler som har med patientsäkerhet på en akutmottagning att göra, till exempel tiden från registrering till att träffa läkare, tiden på akuten patienter som återkom med samma problem med mera.

Förutom att patienten snabbt kommer in i behandlingen, blir kommunikationen mellan läkaren och sjuksköterskan bättre, menar hon.


Om artikeln
Av Yvonne Busk
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/2014 sid 10–13