Nummer 4/2014

Säg ifrån, ställ krav, påverka!

201404sid22.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

– Sjuksköterskor kan bli bättre på att sätta ner foten och visa upp negativa effekter i omvårdnaden och vården. I framtiden måste det bli en del av yrkesidentiteten att säga ifrån, ställa krav och påverka. Det är en viktig del i en professionell yrkeskategoris rättigheter och skyldigheter. Det säger Rolf Å Gustafsson, professor emeritus i sociologi, som sedan 1970- talet forskat om organisation, makt och inflytande i vård och välfärdsarbete.

Han menar att sjuksköterskor är kända som sanningssägare, men för att våga visa civilkurage är det viktigt med trygghet. Där är Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet viktiga.

Det handlar både om anställningsvillkoren och yrkesidentiteten, menar han. Den som riskerar att förlora jobbet vågar inte lika ofta säga ifrån. Därför är det viktigt att organisationerna tydligt visa att de skyddar sjuksköterskor som protesterar eller säger sin mening i en fråga.

Sjuksköterskan Marianne Lidbrink på Socialstyrelsen vill gärna var med och påverka. Hon arbetar i ett regeringsuppdrag som handlar om att ta fram mått på vad som är kvalitet i äldreomsorgen och menar att omvårdnadsfrågorna måste sättas in i ett helhetsperspektiv.

Det viktiga måste vara den samlade kompetensen för att tillgodose patienters behov finns med även i utredningar och riktlinjer från myndigheter, inte yrkesgruppens intressen i sig.

Gunvor G Ericson är en sjuksköterska som har engagerat sig på ett annat sätt. Hon är riksdagsledamot och sitter i socialförsäkringsutskottet. Dessutom är hon gruppledare för Miljöpartiet. Hon menar att omvårdnadsperspektivet riskerar att drunkna i de allmänna vårdfrågorna, att de inte ses som en yrkeskunskap utan som något många kvinnor kan.

Hon menar att Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet behöver fortsätta att lyfta omvårdnad som profession. De är på god väg, men har ännu inte nått hela vägen. Hon uppmanar organisationerna att skriva remissvar och påverka enskilda riksdagspolitiker eftersom de fattar beslut om lagar.


Om artikeln
Av Åsa Bolmstedt
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/2014, sid 22–24