Nummer 4/2014

Rummets utformning påverkar vården

201404sid30.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Behagligt ljus, dämpat ljud, lugn miljö och harmoniska färger. Inte vad man väntar sig i ett intensivvårdsrum kanske, men just ett sådant rum finns på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Det ingår i ett forskningsprogram om vilken betydelse vårdrummets utformning har för vården. Forskargruppen bakom projektet har tilldelats medel från Vetenskapsrådet för ännu mer forskning inom området.

Till skillnad från vanliga intensivvårdsrum, har mycket av slangar och utrustning samlats på olika ställen i rummet och dämpade färgskalor på inredning och textilier ger ett harmoniskt intryck. Sängen kan också skjutas in mot en gavel för att ge en känsla av mer trygghet.

Även detaljer som pärmar och annat material finns placerat bakom en whiteboard-tavla. Ljuset är anpassat för att uppfattas som dämpat för patienten samtidigt som det är funktionellt för personalen. Även ljudet har dämpats med hjälp av absorberande ljudplattor. Patienten kan också se ut mot en grön uteplats.

Samtliga detaljer har utarbetats med stöd av forskning.

Forskningen i det specialinredda intensivvårdsrummet utförs nu inom ramen för forskningsprogrammet ”Evidensbaserad design i högteknologiska vårdmiljöer – en framtida utmaning”. Bland annat tittar forskarna på hur ljud- och ljusnivåer påverkar patienter, närstående och personal.

Forskningsprogrammet har fått medel från Vetenskapsrådet på fyra miljoner kronor fördelat på fyra år.


Om artikeln
Av Lena M Fredriksson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/2014, sid 30-32