Nummer 4/2014

Ökad efterfrågan men ingen utbildning i Sverige

201404sid20.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Efterfrågan på vårdpersonal som är specialiserad på genetisk vägledning kommer att öka. Det bedömer Charlotta Ingvoldstad, ordförande i Svensk förening för genetiska vägledare.

– Då är det extra allvarligt att det inte längre finns någon sammanhållen utbildning för den här funktionen i Sverige, säger hon.

I Sverige är rollen som genetisk vägledare förhållandevis ny, men i länder som Kanada, England och USA har det funnits genetiska vägledare och genetiska sjuksköterskor i 20–30 år. Många har en bakgrund som sjuksköteskor. Det är också en kunskap som många arbetsgivare efterfrågar idag, när bara en del har en formell utbildning för uppdraget. En annan vanlig bakgrund är molekylärbiolog.

Exakt vilka uppgifter de genetiska vägledarna har varierar från land till land och från mottagning till mottagning i Europa, visar en studie som Charlotta Ingvoldstad har publicerat tillsammans med forskare i andra europeiska länder.

– Man kan ändå se att grunderna i den genetiska vägledarens arbete består av några hörnstenar, säger hon. Kort uttryckt handlar det om att hjälpa personer att förhålla sig till risken att drabbas av ärftlig sjukdom. En viktig del av arbetet är att ge information i en trygg miljö, så att personen själv kan ta ställning till om han eller hon vill göra ett gentest för

– Genetiska vägledare efterfrågas allt mer, men problemet är att det inte finns någon utbildning för de här uppgifterna i Sverige, säger Charlotta Ingvoldstad. Genetiska vägledare bör enligt europeiska riktlinjer ha en utbildning på masternivå.

Tidigare fanns en svensk magisterutbildning i genetisk vägledning, som sjuksköterskor, mikrobiologer och andra yrkesgrupper kunde gå. Det fanns också en 15-poängskurs på avancerad nivå i ämnet, vid Uppsala Universitet.

– Tyvärr finns inte den heller kvar, inget universitet har resurser att ge en sammanhållen utbildning om detta. Istället söker sig intresserade till enstaka kurser i till exempel genteknik och samtalsmetodik eller pluggar utomlands. Sammantaget finns fem godkända masterutbildningar i Europa bland annat i England.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/2014, sid 20