Nummer 4/2014

Kreativa metoder för jämlik vård

201404sid45.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Provtagningsbussar på torget, utbildade ”doulor” som söker upp patienterna och mycket god tillgång till tolkar. Det är några av verktygen som närsjukhuset i Angered använder sig av för att nå de nyanlända invånarna i området. – Man måste söka helt nya vägar att få kontakt, säger Susann Strang, som på Sjuksköterskedagarna berättar om satsningarna.

Susann Strang är neurologisjuksköterska och docent i omvårdnad vid Göteborgs universitet. Hennes egen forskning handlar om etik och existentiella frågor i sjukvården. Det är också hennes fokus i undervisningen av sjuksköterskestudenter och i arbetet på det alldeles nya närsjukhuset i Angered.

Det är också etik i form av jämlik vård och erfarenheterna från Angered som är temat för hennes föredrag på Sjuksköterskedagarna i november.

– Angered är ett område med låg socioekonomisk status och många invandrare, berättar hon. Det ställer helt andra krav på sjukvården och hur vi ska nå ut till patienterna. Många känner en stark misstro mot samhällets instanser och kommer inte när de får en kallelse. De kanske inte ens bor på den adress som vi har registrerad.

Personalen får medvetet träna sig i ett mångkulturellt förhållningssätt och man har också byggt upp verksamheten utifrån de patienter man vill nå.

– Vi får helt enkelt försöka ta oss ut till de platser där patienterna finns, säger Susann Strang. Bland annat ställer vi upp en spirometribuss vid olika torg och samlingsplatser och erbjuder gratis mätning av lungfunktionen. Då når vi människor som aldrig skulle ha satt sin fot på ett sjukhus.

Ett annat projekt är ”Ta med en vän”, som handlar om att nå patienterna genom personliga kontakter, för att få fler att göra cervix-test. Satsningen är ett samarbete mellan Angereds Närsjukhus och andra aktörer inom hälso- och sjukvårdssystemet.

– Vi har utbildat ett antal ”doulor” som har bott i Sverige en längre tid och kan söka upp kvinnor och berätta om den svenska vården och följa med på besök till provtagningen. Vi har också ställt ut bussar för provtagning för att det ska var lätt att göra provet.

En viktig förutsättning för att vården ska fungera i ett mångkulturellt område är att sjukvården verkligen använder professionella tolkar när det behövs, betonar hon.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/2014, sid 45