Nummer 4/2014

I mötet mellan vård och arkitektur

201404sid6.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Efter många års planering, analyser, samarbete med arkitekter och förhandlingar med finansiärer börjar Europas största sjukhusbygge nu skjuta i höjden. Och snart ska nya Karolinska Solna börja fyllas med ny teknik, nya verksamheter och ett nytt patientcentrerat arbetssätt. I vinddraget där vårdens och arkitekturens möjligheter möts står sjuksköterskan Kristina Stenberg Hjulström, projektledare för sjukhusets clinical design.

Att befinna sig i förändringens vindar – för att inte säga korsdrag – verkar vara något av ett tema för Kristina Stenberg Hjulström. Med 55 år på nacken och guldklocka i bagaget, efter lång och trogen tjänst inom landstingen, kan hon se tillbaka på en karriär där hon påfallande ofta har tagit de där utmaningarna som behövs för att hitta nya och bättre arbetssätt i vården.

– Det blir ju lätt så när man vill vara med och förändra, säger hon. Många upplever att det är jobbigt att ifrågasätta arbetssätt och införa nya rutiner, men det har alltid känts viktigt för mig att göra vården bättre. Då får man ta medarbetarnas oro och frustration och försöka få med sig alla att skapa något bra.

Att hon skulle jobba i vården var alltid en självklarhet, ända sedan hon var liten.

– Jag är ju mellanbarn och van vid att ta hand om andra och bra på att medla, skämtar hon.

Sedan 2008 är Kristina Stenberg Hjulström med i processen att utveckla en sjukvårdsmiljö som mycket tydligt utgår från ett starkt omvårdnadsperspektiv och med en arkitektur som stödjer det.

– Jag tycker att omvårdnad och ett patientcentrerat arbetssätt har varit en grund för allt arbete med nya Karolinska Solna, säger hon. Genom hela processen har patienten stått i främsta rummet. Vi har återkommit till det på möte efter möte. Och en grundprincip för hela byggnaden är att alla rum är utformade som enkelrum.

Det bygger på att vården ska komma till patienten, inte att patienten ska transporteras iväg för olika undersökningar eller möten med specialister, menar hon.

– Därför har vårdrummen plats för vårdteam och avdelningen utrymme för forskning och utbildning.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/2014, sid 6–8