Nummer 4/2014

Fungerande sexliv trots tidig cancer

201404sid14.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

De flesta unga som har haft cancer i barndomen mår bra och har ett fungerande sexliv. Fem år efter diagnosen skattar även majoriteten sin självständighet högre än jämnåriga som inte har haft sjukdomen. Det visar Anna Jervaeus i sin doktorsavhandling.

Personer som har behandlats för barncancer riskerar inte bara att drabbas av sämre hälsa senare i livet och även för tidig död. De kan också få problem med sin framtida sexualitet och förmåga att utveckla självständighet.

Men eftersom det saknas studier om dessa ungdomar valde sjuksköterskan Anna Jervaeus, som är sjuksköterska, att skriva sin avhandling om just detta. 63 unga vuxna fick berätta om sin livskvalitet i och genom intervjuer, statistiska analyser och fokusgrupper online.

Hon visar att flertalet av de personer som ingick i studien och som har överlevt sjukdomen är självständiga. Ju längre tid det har gått sedan sjukdomen och behandlingen desto bättre livskvalitet uppger de. De trivdes med livet och kände framtidstro.

Anna Jervaeus har använt sig av förhållandevis nya metoder i sin forskning, bland annat fokusgrupper online, där deltagarna fick chatta i mindre grupper under ledning av en eller två moderatorer.

Nästan åtta av tio ungdomar hade erfarenhet av sex, som sågs som en självklar och mestadels positiv erfarenhet. 36 procent av deltagarna hade en fast relation och varannan var singlar.

Cytostatika, kirurgi och strålning kan påverka fertiliteten, men det kände inte chattdeltagarna till. Anna Jervaeus menar att barn och ungdomar som behandlas för cancer måste få information om både infertilitet och sexuella problem och att sjuksköterskor borde kunna ta en mer aktiv del i detta.


Om artikeln
Av Lillemor Lagerdahl
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/2014 sid 14–17