Nummer 4/2014

Bättre beslut med datorstöd i ambulansen

201404sid46.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Med ett beslutsstöd i en läsplatta ökar ambulanspersonalens följsamhet till riktlinjer. Dessutom minskar risken för förhastade bedömningar. – Vi i vården borde använda checklistor före beslut, precis som i flyget, för att förbättra patientsäkerheten, säger Magnus Andersson Hagiwara, ambulanssjuksköterska och forskare vid Högskolan i Borås.

I sin avhandling Development and evaluation of a computerised decision support system for use in prehospital care, Medicin och hälsovetenskap, Hälsohögskolan i Jönköping 2014, fokuserar Magnus Andersson Hagiwara på om ett digitaliserat beslutsstöd i ambulansen kan påverka följsamheten till vårdens riktlinjer. Sedan tidigare vet man att den sortens beslutsstöd fungerar inom andra delar av vården.

Det beslutsstöd som finns idag fungerar inte alls, menar han. Det består av en ringpärm med 176 papperssidor. Materialet har inget register och det är dessutom för otympligt och opraktiskt att använda i en ambulans.

Den akuta situationen inom ambulansvården kräver ofta snabba beslut men självfallet beslut som är korrekta. En tidig men felaktig behandling kan förvärra tillståndet för patienten. Därför behövs fungerande beslutsstöd.

I sin avhandling har han byggt upp ett beslutsstöd, som skulle vara enkelt, lätt att hålla i handen, hindra en för tidig bedömning och som baseras på riktlinjer.

Följsamheten till riktlinjer visade sig i ett test under tre månader vara större i gruppen som använde det nya digitaliserade beslutsstödet i ambulansvården jämfört med en grupp som gjorde på vanligt sätt. Dessutom ökade patientsäkerheten. Det tog inte längre tid att använda det digitala beslutsstödet.


Om artikeln
Av Pia Vingros
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/2014, sid 46–48