Nummer 4/2012

Teamet lyfter vården ett steg till

OM201204sid16.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

På länssjukhusets rehabiliteringsklinik i Jönköping arbetar tolv yrkesgrupper i team. Alla bidrar med sin professionella kompetens och tillsammans skapar de en teamkompetens som lyfter vården lite till. För att lyckas måste de våga ge och ta arbetsuppgifter över yrkesgränserna.

Till kliniken kommer patienter som är i arbetsför ålder och råkat ut för trauman som gör dem i behov av hjärnskaderehabilitering, ryggmärgskaderehabilitering, smärtrehabilitering och annan rehabilitering efter exempelvis amputationer eller neurologiska sjukdomar.

Kliniken har arbetat i team sedan 1960-talet och patienter skrivs idag in i en journal som är gemensam för alla yrkesgrupper. Sammanlagt arbetar 12 professioner på kliniken: sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, vårdadministratörer, psykologer, kuratorer, arbetsinstruktörer, rehabiliteringsinstruktörer, logopeder och ortopedingenjörer.

Teamen sätts ihop beroende på den rehabilitering som patienten behöver och alla i teamet ger sin syn på patientens situation. Givetvis är patienten själv och anhöriga självklara deltagare i teamet.

Det krävs mod och trygghet i sin yrkesroll för att arbeta i team, menar personalen, inte minst för att arbetet ibland kan bli yrkesöverskridande, när till exempel en sjuksköterska kan involveras i sjukgymnastiken i samband med den dagliga omvårdnaden.

Teamarbetet kräver också lyhördhet och beredvillighet att sätta sig in i andra yrkesgruppers perspektiv och förklara tankarna om den egna professionens kunskap, med målet att patienten ska återfå en god livskvalitet och fungera optimalt i vardagen såväl medicinskt, psykiskt och socialt som yrkesmässigt.


Om artikeln
Av Åsa Bolmstedt
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/12 sid 16–18