Nummer 4/2012

Team – en viktig byggsten i vården

OM201204sid12.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Alla jobbar i team – eller borde kanske göra det. För patientens bästa. Men vad är ett team, vilken av yrkesgrupperna ska bestämma mest och vad händer om teamet inte fungerar som det är tänkt? Läs mer om team som trend, utvecklingsmöjlighet, effektivt verktyg eller kanske smart karriärväg inom vården.

– Man kan säga att teamet är den minsta byggstenen i vården, säger Eric Carlström, ambulanssjuksköterska, docent i offentlig förvaltning och universitetslektor i vårdvetenskap. Om teamet runt patienten fungerar, så får patienten en bra vård.

Hur teamet inom sjukvården ser ut kan variera, alltifrån de samtränade akutteamen till stroketeam eller andra rehabiliteringsteam, som bygger på att flera professioner samordnar sin kunskap kring en patients mer komplexa behov.

Eric Carlström har studerat teamarbete inom vården på många olika plan, alltifrån de riktigt stora perspektiven om samverkan mellan landstinget och kommunerna i samband med Ädel-reformen och hur olika myndigheter samverkar vid större olyckor, till det mer detaljerade arbetet inom traumateam, där flera yrkesgrupper på ett fåtal minuter med gemensamma insatser ska rädda livet på en patient och minimera skador.

– Den sortens team har en strikt hierarki där alla i stort sett arbetar efter ett manus som säger vem som ska göra vad och när insatserna ska göras. Arbetet är sällan improviserat och det är tydligt vem som bestämmer.

Det innebär inte att arbetet i traumateam alltid löper smärtfritt, visar en studie som han har gjort tillsammans med forskaren Johan Berlin. I traumateamet kan man – trots alla regler – se en konkurrens som är fullständigt unik, där det kan bli strid om vem som ska leda teamets arbete och där det kan bli konkurrens om vem som ska få ha de statusfulla positionerna nära patienten.

I dessa team kan medlemmarnas prestige också leda till att de inte alltid agerar utifrån vad som är bäst för patienten. En sjuksköterska som inte lyckas sätta en nål, kanske försöker igen och igen, istället för att lämna över till en kollega.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/12 sid 12–15