Nummer 4/2012

Såpbubblor klarar nålstick

OM201204sid18.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Såpbubblor eller en värmekudde hjälper barn med cancer att klara av de många nålsticken under behandlingen. Till mycket rädda barn kan man ge lugnande läkemedel. Men smärtstillande morfin hjälper inte alls för att lindra rädsla och smärta vid nålsättning. Det kom barnsjuksköterskan Lena Hedén fram till i sin avhandling.

Hon har själv stor erfarenhet av att möta barn med cancersjukdom och vet att smärtlindrig är ett svårt område. Under behandlingen tvingas barnen bland annat vara med om många nålstick, sondsättningar och borttagande av tejp och trots att det finns smärtlindrande metoder att ta till, fungerar proceduren inte alltid.

Att studera exakt vilka metoder som hjälper mot smärta, rädsla och obehag var därför ett område som hon ville studera i sin avhandling. Lena Hedén undersökte hur effektiva de vanliga metoderna med bedövningskräm och information var jämfört med psykologiska metoder och läkemedel vid nålstickning genom en venport.

Vid det första sticket fick samtliga 28 barn standardvård, därefter lottades hälften av barnen till att få blåsa såpbubblor respektive att använda en värmekudde, där den kände skönast. Såväl barn som föräldrar och vårdpersonal skattade sedan barnens smärta, rädsla och obehag.

Båda metoderna påverkade barnen positivt, vilket även gällde studie nummer två där de barn som gavs lugnande medel och kände mindre smärta, rädsla och obehag. Men morfin gav inte bättre effekt än placebo.


Om artikeln
Av Åsa Bolmstedt
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/12 sid 20–23