Nummer 4/2012

Patienten viktigast i teamet

Patienten är teamets viktigaste medlem på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, men hur gör man så att hon eller han verkligen känner sig delaktig? Sedan tre år tillbaka arbetar sjuksköterskan Helén Spörk Tellfjord som patientstödjare med uppgiften att just få patienten aktiv i teamets arbete.

Skälet till satsningen var att patienterna inte kände sig informerade och förberedda vid rehabmötena – trots att personalen tyckte att den hade varit tydlig.

Patientstödjarnas uppgift är därför att ha en mer personlig kontakt med patienter och anhöriga. Uppdraget innebär bland annat att patientstödjaren ska fungera som bollplank, vara med på rehabmöten som stöd och träffa patienten med jämna mellanrum för att stämma av att allt känns bra.

I kontakterna går de också igenom vad förslaget till rehabiliteringsplan egentligen betyder och vad patienten tycker om det.

Att patienten på så sätt blir mer delaktig leder till både roligare och mer konstruktiva möten i teamet, menar Helén Spörk Tellfjord.

Patientstödjaren deltar inte i det direkta omvårdnadsarbetet.


Om artikeln
Av Åsa Bolmstedt
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/12 sid 18