Nummer 4/2012

Barn har rätt till hela sin hälsa

OM201204sid34.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

De nationella journalerna inom barn- och skolhälsovården behöver utvecklas. Idag har den biologiskt fokus, men fångar inte upp barns psykosociala hälsa, menar skolsköterskan Ylva Ståhl som har skrivit en doktorsavhandling om dokumentationen inom barn- och skolhälsovården.

Framför allt fokuserar hon på hur WHOs klassifikation ICF-CY kan användas för att ringa in och beskriva barnens hela hälsosituation i de digitala journalerna. Då är det ju extra viktigt att det språk som är används är gemensamt och entydigt avsett om en läkare eller en sjuksköterska skriver i journalen.


Om artikeln
Av Pia Vingros
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/12 sid 34–37