Nummer 4/2012

Alltid på en söndag

OM201204sid6.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Onkologisjuksköterskan Anette Henriksson fick som hon ville när hon var klar med sin doktorsavhandling om stöd till anhöriga i palliativ vård. Hon slapp välja bort den kliniska verksamheten för att få fortsätta forska. Istället blev hon både och: anställd som forskare vid nybildade palliativt forskningscentrum – med placering på Ersta hospice och Dalens sjukhus, där hon också kommer att jobba på söndagarna.

Kopplingen till den kliniska vardagen handlar om många saker för Anette Henriksson. Högst personligt var det söndagarna som höll henne på rätt köl, när hon tog klivet in i forskarvärlden.

Hon var inte beredd på den stora ensamheten som det ofta innebar, att sitta hemma och läsa och göra upp sin egen plan, visserligen med regelbundna samtal med handledare och doktorandkolleger, men utan de dagliga samtalen med teamet i ryggen och de nära kontakterna med patienterna, som hon var van vid.

– Dessutom gick jag från en tillvaro som expert och fullständigt trygg i min profession, till en uppgift där jag var novis och inte kunde något, inte visste något.

– Min doktorsutbildning ger mig ett större mandat att göra det jag brinner för. Jag blir lyssnad på och kan påverka vårdens villkor på ett helt annat sätt och genom min anställning som forskare på Palliativt forskningscentrum på Ersta Sköndal högskola jag kan göra det i nära samarbete med den kliniska verksamheten, säger hon.

Forskargruppen där hon nu arbetar hette tidigare Enheten för forskning i livets slut och namnbytet till Palliativt forskningscentrum står för en rejäl nysatsning när det gäller palliativ forskning, möjlig tack vare en donation på 53 miljoner kronor av familjen Person, som grundade klädkedjan HM.

– Vi har ett nära samarbete mellan forskning, utbildning och Ersta sjukhus hospice-verksamhet och den forskning som vi bedriver ska ha ett tydligt patientperspektiv och direkt kunna komma patienter, närstående och familj tillgodo, säger Anette Henriksson.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/12 sid 6–7