nr 04, årgång 2012

LEDARE

 • Glöm inte omvårdnaden

  Fundamentala mänskliga behov måste tillgodoses och vårdpersonal kan aldrig prioritera bort dessa insatser. Dessa insatser bör därför prioriteras högt i vården och därmed även i Nationella riktlinjer.

FORSKNING

 • ”Det drabbar inte mig för jag solar inte”

  Patienter som inte vill belasta vården i onödan och en krånglig organisation som orsakar fördröjning. Det är två anledningar till att personer med malignt melanom väntar för länge med att söka vård. Det visar distriktssköterskan Senada Hajdarević i sin avhandling Patient and health care delays in malignant melanoma.
 • Såpbubblor klarar nålstick

  Såpbubblor eller en värmekudde hjälper barn med cancer att klara av de många nålsticken under behandlingen. Till mycket rädda barn kan man ge lugnande läkemedel. Men smärtstillande morfin hjälper inte alls för att lindra rädsla och smärta vid nålsättning. Det kom barnsjuksköterskan Lena Hedén fram till i sin avhandling.
 • Olika bedömning av trycksår

  Den nuvarande metoden för att förebygga trycksår fungerar inte och patienter drabbas i onödan. Efter vårdtiden har dubbelt så många ortopedpatienter trycksår jämfört med vid inskrivningen på sjukhus. Det framgår av sjuksköterskan Eila Sterners avhandling.
 • Barn har rätt till hela sin hälsa

  De nationella journalerna inom barn- och skolhälsovården behöver utvecklas. Idag har den biologiskt fokus, men fångar inte upp barns psykosociala hälsa, menar skolsköterskan Ylva Ståhl som har skrivit en doktorsavhandling om dokumentationen inom barn- och skolhälsovården.

PORTRÄTT

 • Alltid på en söndag

  Onkologisjuksköterskan Anette Henriksson fick som hon ville när hon var klar med sin doktorsavhandling om stöd till anhöriga i palliativ vård. Hon slapp välja bort den kliniska verksamheten för att få fortsätta forska. Istället blev hon både och: anställd som forskare vid nybildade palliativt forskningscentrum – med placering på Ersta hospice och Dalens sjukhus, där hon också kommer att jobba på söndagarna.

REPORTAGE

 • Team – en viktig byggsten i vården

  Alla jobbar i team – eller borde kanske göra det. För patientens bästa. Men vad är ett team, vilken av yrkesgrupperna ska bestämma mest och vad händer om teamet inte fungerar som det är tänkt? Läs mer om team som trend, utvecklingsmöjlighet, effektivt verktyg eller kanske smart karriärväg inom vården.
 • Teamet lyfter vården ett steg till

  På länssjukhusets rehabiliteringsklinik i Jönköping arbetar tolv yrkesgrupper i team. Alla bidrar med sin professionella kompetens och tillsammans skapar de en teamkompetens som lyfter vården lite till. För att lyckas måste de våga ge och ta arbetsuppgifter över yrkesgränserna.
 • Vårdarens makt – patientens vanmakt

  När vårdarna vid de psykiatriska klinikerna och kommunala gruppboendena pratade sig samman om att bemöta patienterna på ett likartat sätt, så menade de att det var det bästa för patienterna. Men Per Enarssons avhandling visar något annat, att det var vårdarnas egna behov av trygghet och ordning i vardagen som var huvudskälet till ett gemensamt förhållnings- sätt. Patienterna däremot kände sig ofta kränkta och begränsade av bemötandet.
 • Patienten viktigast i teamet

  Patienten är teamets viktigaste medlem på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, men hur gör man så att hon eller han verkligen känner sig delaktig? Sedan tre år tillbaka arbetar sjuksköterskan Helén Spörk Tellfjord som patientstödjare med uppgiften att just få patienten aktiv i teamets arbete.
 • Elevers hälsa allt sämre på högstadiet

  Trots att eleverna i högstadiet över lag säger att de mår bra uppger hälften att de är stressade på grund av skolarbetet, flickor mer än pojkar. Ohälsan ökar i takt med stigande ålder. Sociala faktorer som dåliga relationer till föräldrarna leder också till sämre hälsa, visar socionomen Karina Nygren i en avhandling.

KRÖNIKA

 • En halv läkare

  ”Jag stannar upp och frågar mig; Sedan när blev läkarutbildningen en vidareutbildning för sjuksköterskor? ”Från sjuksköterska till läkare” – det är ju två skilda professioner!”
 • Enkel moral räcker

  ” De största bolagen gör vinster på flera tiotusentals kronor per anställd och år. En enkel moral vore att för de pengarna både betala skatt och höja de anställdas löner och förbättra arbetsvillkoren, liksom att verkligen lägga grunder för en omsorg på brukarnas villkor.”