Nummer 4/2010

Svårbedömda prioriteringar inom ambulansvården

201004_22.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Vad är mycket akut och vem kan vänta? När en människa ringer till larmcentralen ska personalen på några sekunder avgöra om den som är sjuk eller skadad behöver en ambulans och hur bråttom det är. Men det är svårt att bedöma vårdbehovet hos akut sjuka och skadade patienter visar forskningen. Hälften av prioriteringarna blir fel och många behöver egentligen inte ambulans.

Lena Marie Beillon, chefssjuksköterska inom företagshälsovården i Lysekil , har lagt fram doktorsavhandlingen ”Att värdera vårdbehov – ett kliniskt dilemma” vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Där visar hon att ambulansvårdens prioriteringar inte alltid fungerar. Drygt häften av de svårast sjuka patienterna, med livshotande skador eller sjukdomar, får helt enkelt inte en ambulans med högsta prioritet, med blåljus och siren.

Hon beskriver ambulansen som en akutmottagning på hjul, med avancerad medicinsk utrustning och ambulanspersonal med hög kompetens, ofta en legitimerad sjuksköterska. Men tvärtemot vad många tror, så gäller inte flertalet transporter personer som har skadats svårt vid en trafikolycka eller som är allvarligt sjuka. En stor grupp får helt klart åka ambulans i onödan.

Sammanlagt studerade hon 2 600 ambulansuppdrag i Västra Götalandsregionen, Norrbotten och i södra Finland. Hälften av larmoperatörernas prioriteringar stämde inte med patienternas medicinska tillstånd.

I en annan studie visar sjuksköterskan Ingela Wennamn att det är vanligare att patienter i socialt utsatta områden får vänta på ambulansen jämfört med patienter i områden som har hög status.


Om artikeln
Av Lillemor Lagerdahl
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/10 sid 22–23