Nummer 4/2010

Stort engagemang för sjuksköterskor i Tanzania

201004_6.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Mitt andra hem. Så beskriver pensionerade prästen Sigbrit Jansson sitt Tanzania. Det har gått sex år sedan hon satte sin fot i landet första gången. Sedan dess har hennes engagemang för sjuksköterskorna i staden Moshi i nordöstra Tanzania varit stort. En viktig del i arbetet är att undervisa i etik och erbjuda själavård och bildterapi. – Sjuksköterskorna där är förebilder för så många människor när de är ute och undervisar i byarna. Min uppgift är att stärka deras självförtroende så att de orkar fortsätta sitt arbete.

Hon är volontär på Kilimanjaro Medical center i Moshi och undervisar sjuksköterskor som läser högre kurser. Ett viktigt område är etik och kulturskillnader och hur deras arbete påverkas av HIV. Sjukdomen är skambelagd och de situationer som uppstår i mötet med patienterna kan vara mycket svåra. Vem som ska få vård, är också en svår etisk fråga i ett land där man förväntas hjälpa en medlem från den egen klanen före en annan patient som har ett större vårdbehov.

Sigbrit Jansson har startat en vänskapsförening som bland annat ska hjälpa sjuksköterskor från Tanzania till högre utbildning. En av dem som får hjälp är nu på väg att doktorera i Irland och hennes mål är sedan att åka hem för att utbilda sitt eget folk. Om hon kan finansiera sin utbildning blir hon den första massajkvinnan som doktorerar.

Sigbrit Jansson är övertygad om den högre utbildningen viktiga roll och ser det som enda sättet för tanzanierna att hjälpa sig själva.


Om artikeln
Av Kerstin Hansson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/10 sid 6-7