Nummer 4/2010

Smartare användning av kompetens och utrustning vid operationer

201004_14.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Hur ska dyrbara operationsresurser och -team kunna användas smartare? Marie Persson, vid Blekinge Tekniska Högskola, har i sin avhandling undersökt hur man kan förbättra planeringen av akuta och planerade operationer, med datasimulering.

Eftersom hon i grunden är sjuksköterska var inte steget långt för henne att med datavetenskapens hjälp undersöka hur man kan utveckla arbetet och resursanvändningen i just vården.

Hon menar att man genom optimeringsmetoder skulle kunna öka tillgängligheten, minska avbokningarna och utnyttja resurserna bättre vid akuta operationer.

Eftersom operationsresurser och -team är är mycket dyrbara kan landstinget göra stora vinster på att använda de nya metoderna för att planera för en smartare användning av resurserna.

Datorerna har fördelen att de kan hantera stora mängder information och därmed kan ta hänsyn till många variabler som påverkar hur ett operationsschema ska läggas på bästa sätt, bland annat när det gäller individuella risker för komplikationer.


Om artikeln
Av Pia Vingros
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/10 sid 14-15