Nummer 4/2010

Sjuksköterskor tycker till

201004_46.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Hälso- och sjukvården är ständigt föremål för debatt och särskilt i valtider som dessa. Våra folkvalda politiker har en mängd åsikter om hur vården ska förändras, och satsningar på ”vård, skola och omsorg” ingår i alla partiers valprogram. De för vilka verksamheten är till – patienterna – tar också gärna till orda i insändare och debattprogram. Men vad tycker de som arbetar inom hälso- och sjukvården, till exempel sjuksköterskorna? I mitten av 1960-talet beslutade sig Svensk sjuksköterskeförening för att ta reda på det.


Om artikeln
Av Anna Götlind
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/10 sid 46