Nummer 4/2010

Hur många sjuksköterskor behövs på avdelningen? Datasimulering kan ge svaret

201004_12.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

I tillverkningsindustrin är det vanligt att använda datasimuleringar för att beräkna personal och resursbehov. I den komplexa sjukvården borde behovet vara minst lika stort, men där möter forskaren Matías Urenda Moris motstånd. – Ska vi nu få det ännu stressigare? undrar sjuksköterskorna.

Hans mening är inte att provocera även om många inom vården uppfattar det så. Han vill bara hitta redskap för att hantera stora mängder information för att förbättra vården.

Den verksamhetsplanering som görs idag bygger också på siffror, menar han. Men då utgår man från årlig statistik om personalbehovet kopplat till antalet belagda sängplatser och använder sig av ett medelvärde, som inte säger så mycket om vardagens variationer.

Han tanke är att datasimuleringarna ska leda till att arbetsbelastningen ska bli jämnare och inte växla för mycket mellan mycket lugna arbetspass och arbetspass som är så hårda att sjuksköterskorna känner att de inte räcker till.

Matías Urenda Moris är troligen landets enda PhD inom Health Care Engineering och den simuleringsmodell som han har tagit fram visualiserar patienters variationer av vårdtyngd, vilket är en viktig faktor för att kunna bedöma behovet av vårdpersonal.

Han utgick från det konkreta arbetet på en avdelning och jämförde med de beräkningar som simuleringsprogrammet gjorde. Han fann bland annat att

en av ortopedavdelningarna han studerade i genomsnitt hade 3,14 patienter per dag, men i verkligheten kunde det skilja mellan 0 och 11 patienter. Vårdtiden varierade mellan 1 och 51 dagar, med ett medel på 8,11.


Om artikeln
Av Pia Vingros
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/10 sid 12–14