Nummer 4/2010

Äldre och multisjuk – se hela patienten och inte bara delarna

201004_28.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Hos distriktssköterskan är den äldre multisjuka kanske patienten med bensår, hos hjärtspecialisten någon med hjärtbesvär och för hemtjänsten är hon kvinnan som ska ha matleverans en gång om dagen. Men inför sig själv är hon den hela och sammansatta människa hon alltid varit och som hon vill fortsätta att vara. I sin doktorsavhandling ”Era delar är min helhet”, belyser Martina Summer Meranius äldre multisjukas livssituation. Hon anser att det diagnosinriktade perspektivet dessa patienter möter i vården måste bytas mot ett hälsoperspektiv som utgår från patientens hela situation.

För den som är multisjuk kan vardagen kännas minst sagt ryckig, med många möten och många vårdsituationer, där patienten bemöts på olika sätt beroende på vilken krämpa som står i fokus. För hemtjänstens personal kan patienten framstå som en pigg pensionär, även om hon några dagar senare behandlas som svårt sjuk vid ett möte på sjukhuset, där till exempel en hjärtsjukdom står i fokus.

Martina Summer Meranius utgår från de multisjukas eget perspektiv i sin avhandling, för att visa och skapa förståelse för hur det är att vara multisjuk. Intervjuerna visade att det viktigaste för de äldre multisjuka var att känna sammanhang i livet och samhörighet med andra och inte minst att kunna bevara sin identitet och sin självständighet. De har en stark drivkraft att ta kontroll över sina liv och den finns kvar ända till livets slut.

I den ena studien intervjuade hon 17 personer i eget boende, i den andra elva personer i särskilt boende. De var mellan 75 och 102 år. Ofta innehöll berättelserna samma syn på livssituationen och de berörda bland annat självständighet, skörhet, trygghet och ensamhet.

Ett stort problem var att patienterna kunde få helt motstridiga råd för sina olika sjukdomar. Det som var bra för hjärtat, kanske mindre fysisk aktivitet, gick stick i stäv med råden om reumatismen.

Martina Summer Meraniuss betonar att vårdpersonalen måste se hela patienten och agera utifrån en samlad bild. Även möten och provtagningar behöver samordnas, så att de multisjuka slipper leva med en almanacka som är lika fulltecknad som en yrkesarbetande småbarnsförälders.


Om artikeln
Av Charlotte Rudenstam
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/10 sid 18–21