nr 04, årgång 2006

FORSKNING

 • Det viktiga stödet – att ge och få

  När upplever anhöriga till svårt sjuka personer som vårdas i hemmet att de får stöd och vilket stöd upplever sjuksköterskor att de ger? De frågorna har sjuksköterskan och forskaren Peter Stoltz vridit och vänt på under sitt femåriga arbete med doktorsavhandlingen ”Searching för the meaning of support in nursing”.
 • Språkbarriären problem för äldre invandrare

  Äldre invandrare får ofta sämre hjälp trots att de kan ha allvarligare problem än svenskar. Det kan både bero på språksvårigheter och bristande kunskap om det svenska vårdsystemet säger sjuksköterskan Boel Hovde i sin nyligen publicerade licentiatuppsats.
 • Långvarig sorg efter missfall

  Missfall – också de som sker i ett tidigt skede av graviditeten – leder till större sorg än vad vården tidigare har förstått. Det konstaterar barnmorskan Annsofie Adolfsson i sin doktorsavhandling. Sorgen lämnar spår långt efteråt och kan även påverka kommande graviditeter.
 • Hjärtpatienter väntar med att söka hjälp

  Den som väntar med att söka vård vid en misstänkt hjärtinfarkt riskerar bestående skador i hjärtat och i värsta fall livet. Ändå är det många patienter som drar sig för att åka till sjukhuset. Sex av tio patienter väntar i över en timme med att åka in, visar sjuksköterskan Ingela Johansson i sin doktorsavhandling.
 • Sjuksköterskor behöver handledning

  Sjuksköterskor behöver ha handledning, annars finns risk att de gör ett sämre arbete, blir sjuka eller lämnar sitt yrke i förtid. Tendensen är tydlig i Ingrid Bégats avhandling. De senaste årens förändringar av vården och ekonomiska nedskärningar har ökat trycket på sjuksköterskan. För att skydda patienterna riskerar sjuksköterskan att offra sig själv.
 • LEDARE

  Våra viktigaste områden

PORTRÄTT

 • Den forskande undersköterskan

  Kristina Lämås från Umeå är troligen den enda undersköterskan som forskar inom omvårdnad. Inom ett år räknar hon med att vara klar med sin avhandling som handlar om magmassage mot förstoppning.

REPORTAGE

 • Forskningssjuksköterskans etiska dilemma

  Under forskningens gång ställs forskningssjuksköterskan inför många avgöranden. Vad ska hon göra om hon ställs inför ett etiskt problem? Vilken frihet har hon att påverka studiens utformning? Med allt fler sjuksköterskor i Sverige som ingår i ett forskningsprojekt har frågorna blivit högst aktuella.
 • Tolv språk på äldreboendet

  Morgondagens äldreboende kommer att få ta hand om många invandrare. På Silverängens äldreboende och hemvård i Trelleborg talar personalen tolv språk och matchar därmed de språkbehov som finns i området.
 • Glöm inte bort de små barnen!

  Varje år dör 11 miljoner barn under fem år, förskräckande 30 000 barn per dag. Många, många skulle kunna räddas med ett antal mycket enkla och billiga åtgärder. Men barnen glöms lätt bort.